up
Smalandsgymnasiet

Tobias Andersson

Tobias Andersson

Andra året

Vi har väldigt bra lärare och bra träningar. Det som är annor­lunda med programmet på denna skolan är att idrotten inte är ett individuellt val utan ingår för hela klassen, det tycker jag är bra. Vi får åka på olika träningsläger och turneringar.

Jacob Lindqvist

Jacob Lindqvist

Andra året

Jag gillar att vi har så bra kontakt med våra lärare här, alla tar sig tid att lära känna oss. Vi tränar tre gånger i veckan och väljer den idrott vi är intresse­rade av. Jag trivs väldigt bra!